Z jakich elementów składa się kocioł?

W każdym kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania – niezależnie od rodzaju i typu kotła – można wyróżnić te same podstawowe elementy konstrukcyjne.

Są to:

Zasobnik paliwa – służy do zmagazynowania operacyjnej porcji paliwa, stwarzając użytkownikowi możliwość jak najrzadszego uzupełniania paliwa dla zabezpieczenia ciągłości procesu spalania.

Palenisko - służy do przekształcenia energii chemicznej zawartej w paliwie na ciepło, z możliwie maksymalnym wykorzystaniem paliwa (minimalną zawartością części palnych w popiele).

Komora spalania – służy do dopalenia gazowych produktów spalania wytworzonych w palenisku, w celu minimalizacji zawartości części palnych w spalinach oraz – przede wszystkim – zabezpieczenia powierzchni wymiennika ciepła przed zanieczyszczeniem substancjami smołowymi, pogarszającymi efektywność wymiany ciepła.

Wymiennik ciepła – służy do przekazania wytworzonego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie) transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów.

Wydajności paleniska i wymiennika ciepła decydują o maksymalnej mocy, jaką może uzyskać kocioł. Wydajność paleniska ogranicza możliwości wytwarzania ciepła ze spalania paliwa, wydajność wymiennika ogranicza możliwości przekazania wytworzonego ciepła wodzie.

Z tych samych elementów można złożyć tak różne konstrukcje, jak kotły zasypowe ręczne czy kotły automatyczne. W kotłach o bardziej prymitywnych rozwiązaniach konstrukcyjnych poszczególne elementy często nie są wyraźnie wyodrębnione (np. w kotle ze spalaniem w całej objętości złoża), dzięki czemu konstrukcja kotła jest prostsza i tańsza, niestety kosztem efektywności realizowanych w kotle procesów chemicznych i termodynamicznych.

Tekst pochodzi ze strony zawijan.wordpress.com. Skrótu dokonała redakcja serwisu cdc24.pl
Polecamy
Pozostałe poradniki