Jak podnieść wydajność spalania ekogroszku?

Ekogroszek powinien spełniać kilka podstawowych kryteriów, by dobrze ogrzać dom i do tego podczas spalania emitować jak najmniej tlenku węgla.

Musi mieć wysoką wartość opałową 26-28 MJ/kg oraz niską zawartość siarki – do 0,6% i popiołu – do 10%, a także jak najniższą spiekalność - poniżej 10. Nie może też być zawilgocony wilgotność nie powinna być większa od 15%. Wysokiej klasy paliwo nie tylko jest bardziej wydajne, ale również nie naraża kotła na uszkodzenia. Zbyt duża wilgotność może np. powodować korozję zbiorników paliwowych, szczególnie tych, wykonanych z gorszej jakości stali.

Właściwe parametry będzie miał zatem ekogroszek kupiony jedynie u znanych producentów, bez domieszek mułu i miału węglowego. Zdecydowanie lepiej kupić paliwo workowane, niż ważone luzem. Takie szybko wietrzeje i w związku z tym może tracić wymagane właściwości, a w czasie spalania tworzyć spieki. Warto też kupić je wiosną lub latem, kiedy jest tańsze i mniejsze jest niebezpieczeństwo zawilgocenia podczas składowania na wolnym powietrzu. Kupowany jesienią i zimą ekogroszek jest zdecydowanie droższy i może być zbyt wilgotny. Naleźy go wtedy przed podaniem do kotła wysypać z worków i rozłożyć na podłodze kotłowni, by odparował.
Bardzo duże znaczenie w procesie ogrzewania domu ekogroszkiem ma też wybór kotła. Najodpowiedniejszy jest automatyczny kocioł retortowy z palnikiem obrotowym. Kocioł taki posiada podajnik retortowy, gwarantujący ciągłe i równomierne podawanie paliwa do komory spalania. Załadunek odbywa się co ok. 7 dni i jest regulowany w kontrolowany (na wskaźniku) sposób. Sprawność kotła podnosi palnik obrotowy, który - będąc w ciągłym ruchu - nie dopuszcza do powstania  skoksowanych odpadów. Spalany w nowoczesnych kotłach retortowych ekogroszek może mieć uziarnienie nie mniejsze niż  5-25 mm.

Aby spalanie przebiegało w optymalny sposób, kocioł musi mieć zapewnioną właściwą ilość powietrza, biorącego udział w spalaniu. Jeśli będzie go za mało, nie nastąpi całkowite spalenie ekogroszku, jeśli za dużo – nastąpi wychłodzenie paleniska, straty ciepła i wzrost emisji tlenku węgla. Pogorszy się w związku z tym wymiana ciepła pomiędzy komorą spalania i obiegiem czynnika grzewczego, czyli wody płynącej do odbiorników ciepła. Również wilgotność powietrza biorącego udział w spalaniu ma znaczenie – nie może być zbyt duża. Na to, jaka ilość powietrza tłoczona jest do kotła, ma wpływ praca wentylatora nadmuchowego i ciąg w przewodzie kominowym.
Kolejnym ważnym elementem, który warto wziąć pod uwagę przy optymalizacji spalania ekogroszku, jest punkt rosy spalin. Powinien on być zawsze wyższy od temperatury ścian kotła, by nie skraplała się na nich woda. Reaguje ona ze spalinami, tworząc żrące substancje, które niszczą kocioł.

Oprócz kotłów retortowych są też w sprzedaży tańsze kotły zasypowe, w których można spalać na zmianę ekogroszek i drewno. Mają one funkcję wstępnego zgazowywania węgla, a emisja szkodliwych gazów do atmosfery i sprawność nie ustępuje kotłom retortowym (ok. 85%). Jednak wymagają one ciągłej obsługi – dodawanie paliwa odbywa się 1-2 razy na dobę. Są też bardziej uniwersalne kotły, dopuszczające w razie awarii, obok ekogroszku, inne paliwo. Osiągają one jednak dużo mniejszą sprawność.
Polecamy
Pozostałe poradniki