Vademecum - Ekogroszek

Ekogroszek

Właściwości ekogroszku

Opis ekogroszku i jego zastosowanie – do jakich domów i kotłów?

 • jest paliwem stałym produkowanym z węgla kamiennego typu 31.2,
 • ma ziarna wielkości 25-50 mm,
 • wilgotność w lecie 4-10%, zawartość siarki 0,6%, popiołu 5-7% - im mniej tych składników, tym większa wydajność paliwa,
 • wymaga dość dużej kotłowni (z miejscem na skład opału)
 • stosowany jest do niskoemisyjnych kotłów z palnikiem retortowym, z automatycznymi podajnikami paliwa; ich sprawność wynosi do 85%

Wydajność – ile ciepła ze spalenia 1 kg paliwa?

 • jest paliwem wydajnym, wartość opałowa wynosi 23-25 MJ/kg, tzn.: z 1 kg ekogroszku można uzyskać 23-25 MJ ciepła,
 • wydajność podnosi (nawet powyżej 26 MJ/kg) niska zawartość wilgoci i popiołu,
 • w przeliczeniu na ilość energii uzyskanej w ciągu 1 h z 1 kg ekogroszku, wartość opałowa wynosi ~8 kWh/kg.

Składowanie

Lokalizacja składowania na terenie otwartym

 • ekogroszek może być składowany zarówno na wolnym powietrzu, jak i w pomieszczeniach,
 • teren na wolnym powietrzu, na którym ma leżeć ekogroszek, powinien być zadaszony, suchy, zaizolowany przeciwwilgociowo od gruntu, dobrze odwodniony i wentylowany,
 • ekogroszek powinien być składowany w szczelnych workach; kiedy leży luzem i nie jest zabezpieczony, wietrzeje, utlenia się i butwieje; może tworzyć spieki, które będą przy spalaniu dawać dużo popiołu; wydajność kotła może wtedy spaść nawet o 25%, co spowoduje większe zużycie paliwa
 • najczęściej ma to miejsce w kotłowni, w odległości nie mniejszej niż 40 cm - najlepiej 1 m - od źródła ciepła, czyli kotła,
 • również w kotłowni ekogroszek powinien być przechowywany w workach; składowany luzem będzie dawał wiele pyłu, który może zaburzyć pracę kotła i uszkodzić niektóre części urządzenia (retortę, silnik, wentylator),

Kotłownia na ekogroszek

Lokalizacja i wymagania techniczne pomieszczenia?

 • kotłownia na paliwo stałe musi mieć wysokość min. 2,2 m, chyba, że dom jest wybudowany przed 12/2002 r. – wtedy dopuszcza się wysokość 1,9 m,
 • kubatura pomieszczenia obliczana jest ze względu na moc cieplną kotła: 4 m3 na każdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej, ale nie może mieć mniej niż 30m2,
 • posadzka musi być wykonana z materiałów niepalnych,
 • do pomieszczenia musi być doprowadzona instalacja kanalizacyjna, by możliwe było odprowadzenie wody po podłodze do kratki ściekowej (spadek podłogi w kierunku kratki),
 • kotłownia wentylowana jest w sposób grawitacyjny, nawiewno-wywiewny,
 • otwór nawiewny ma przekrój min. 200 cm2 i znajduje się w ścianie zewnętrznej na wys. max.1 m nad podłogą,
 • jeżeli kotłownia nie ma ściany zewnętrznej, nawiew może odbywać się kanałem poprzez pomieszczenia sąsiednie,
 • otwór wywiewny (kratka wentylacyjna) umieszczony jest pod sufitem (najlepiej za kotłem) i prowadzi do kanału wentylacyjnego w kominie; kanał ma wymiary 14x14 cm,
 • jeżeli kotłownia ma ścianę zewnętrzną, należy w niej wybić okna,
 • drzwi wejściowe do kotłowni mają szerokość w świetle min. 80 cm, są otwierane na zewnątrz i mają odporność ogniową EI30, od wewnątrz kotłowni drzwi nie mają klamki i otwierają się przez pchnięcie,
 • kotłownia musi mieć zapewnione sztuczne oświetlenie elektryczne,

Gdzie ustawić kocioł?

 • kocioł musi być tak ustawiony, by z każdej strony był możliwy do niego dostęp, czyli powinien mieć wolną przestrzeń o szerokości 100 cm po bokach, 70 cm z tyłu i 200 cm z przodu, co gwarantuje możliwość jego swobodnej obsługi, czyszczenia i konserwacji,
 • kocioł stoi na podwyższeniu-fundamencie o wysokości 5 cm, wykonanym z materiału niepalnego,
 • przed kotłem wyłożony jest pas blachy stalowej o szer. 50 cm i gr. 7 mm,

Jak odprowadzać spaliny?

 • spaliny i dym z kotła na paliwo stałe odprowadzane są przewodem dymowym, znajdującym się w kominie,
 • przewód dymowy musi być żaroodporny; może być murowany, ze stali nierdzewnej lub szamotowy w kominie z pustaków z keramzytobetonu,

Dostawy paliwa

Jak kupić dobre paliwo?

 • najbezpieczniej kupić ekogroszek w znanych, dużych firmach paliwowych lub w takich, które zajmują się również sprzedażą kotłów na paliwo stałe;
 • lepiej kupić ekogroszek droższy, ale pakowany w workach, najlepiej plastikowych, zgrzewanych przez producenta; tanszy, składowany luzem jest zdegradowany i ma dużo niższą wartość opałową,
 • worki z ekogroszkiem powinny być opisane (parametry paliwa i dane firmy), daje to podstawę do reklamacji,
 • pakowanie do worków powinno odbywać się w profesjonalnych maszynach, z dokładnością do 0,5 kg,

Najczęstsze wady dostarczanego paliwa

 • duża zawartość wilgoci i popiołu,

Jak sprawdzić jego jakość?

 • najlepiej kupić ekogroszek w workach, najpierw po 1 szt. w różnych miejscach i sprawdzić jakość paląc nim w kotle - na próbę,

Częstotliwość dostaw

 • roczne zużycie dla domu o pow. 150 m2 - nowego, dobrze ocieplonego, wynosi ok. 2,5 t, - dla starego, nieocieplanego nawet do 5 t,
 • najlepiej kupić ekogroszek tylko raz - przed sezonem grzewczym, a nie dokupywać w zimie, znacznie droższy.

Eksploatacja

Bezpieczeństwo – czy zagraża mieszkańcom?

 • dzięki zaawansowanej automatyce i systemowi kontroli, kotły na ekogroszek są bezpieczniejsze od tradycyjnych kotłów węglowych,
 • kocioł musi posiadać na tabliczce znamionowej znak CE, który gwarantuje bezpieczne działanie podczas prawidłowego użytkowania,
 • musi też posiadać instrukcję techniczną dla instalatora i użytkownika (tzw. dokumentację techniczno-ruchową DTR),
 • na kotle powinny być zapisane ostrzeżenia dotyczące paliwa oraz wymagania co do kotła i ograniczenia w jego działaniu; wymagania dotyczą m.in. wentylacji pomieszczenia i miejsca zamontowania kotła,

Obsługa kotła

 • montaż, instalacja kotła i przeprowadzenie próby grzewczej muszą być przeprowadzone przez autoryzowany serwis, co daje podstawę do udzielenia gwarancji przez producenta,
 • serwisant nastawia parametry działania kotła zgodnie z instrukcją i życzeniem właściciela,
 • kocioł na ekogroszek jest kotłem z palnikiem retortowym, który posiada możliwość regulacji mocy od 30% do 100%,
 • przy jego pierwszym rozruchu należy dokonać regulacji czasu podawania i postoju podajnika,
 • uzupełnienie paliwa może odbywać się raz na 3-7 dni, (zależy od typu kotła i podajnika),
 • usuwanie popiołu odbywa się co kilka dni,
 • kotły wyposażone są w sterowniki, które kontrolują prace urządzenia; indywidualnie ustawiana jest jedynie temperatura,
 • komfort obsługi można podnieść poprzez zamontowanie sterownika pokojowego,
 • obsługa kotła jest ograniczona do minimum, w porównaniu z kotłem węglowym zasypowym.

Konserwacja kotła i przeglądy

 • konserwacja kotła polega na jego czyszczeniu, korzystając ze specjalnie przygotowanych otworów,
 • przegląd techniczny kotła powinien odbywać się raz w roku, przed sezonem grzewczym, może go dokonać instalator z ogólnymi uprawnieniami instalacyjnymi,

Przegląd instalacji wentylacyjnej i dymowej

 • konieczny jest okresowy przegląd przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych, a także ich czyszczenie, przegląd powinien być robiony co najmniej raz na 3 miesiące,
 • przegląd musi obejmować również wentylację nawiewną; jej złe działanie lub niedrożność mogą spowodować obniżenie sprawności kotła.

Koszty

Roczne zużycie dla domu o pow. ~150 m2

 • ~2,5 t/rok

Koszt inwestycyjny

 • kocioł z zasobnikiem paliwa ok. 6 000-8 000zł,
 • instalacja wewnętrzna ok. 600-800 zł

Koszt eksploatacyjny – paliwo

 • ekogroszek w workach ok. 730-780 zł/t, czyli 1 850-1 950 zł/rok
 • ekogroszek luzem ok. 630 zł/t, czyli ok. 1 600 zł/rok
Koszt paliwa zł/1 rok
Czysta energia to Propan-Butan
Pozostałe poradniki