Wszystko o kotłach na paliwo stałe

Na pytania dotyczące wciąż najbardziej popularnego w polskim budownictwie indywidualnym źródła ciepła – kotłów na paliwa stałe – odpowiada nasz ekspert, projektant instalacji grzewczych, mgr inż. Janusz Mądry, właściciel firmy WISO Wentylacja, Instalacje Sanitarne, OgrzewnictwoRedakcja: Który z automatycznych podajników, stosowanych w nowoczesnych kotłach na paliwo stałe –  ślimakowy, tłokowy, czy pneumatyczny – jest najlepszy i dlaczego?

Janusz Mądry: Każdy z wymienionych systemów ma swoje zalety i wady, w związku z tym ciężko wskazać ten jeden najlepszy. Przy wyborze podajnika najlepiej kierować się dostępnością i ceną paliwa w najbliższym sąsiedztwie, możliwością obsługi kotła, czyli uzupełniania paliwa oraz oczywiście portfelem, czyli kosztem urządzenia. 

Porównanie typów podajników ułatwi zestawienie ich najważniejszych zalet i wad. 

Podajnik ślimakowy

zalety:
Precyzyjne spalanie.
Niski koszt remontu – przy zastosowaniu żeliwa lub stali nierdzewnej trwałość zwiększona nawet dwukrotnie, do 7-8 lat.
Lepsza praca w trybie letnim – przygotowywanie c.w.u.

wady:
Konieczność stosowania paliwa o odpowiedniej granulacji. Przy większej granulacji lub kamieniach występuje częste zrywanie zawleczki.
Mała trwałość przy wykonaniu podajnika z niskogatunkowej stali. Przy opalaniu miałem może ulec zużyciu już po jednym sezonie.
Zdarza się cofanie żaru do zasobnika.

Podajnik tłokowy

zalety:

Możliwość opalania dowolnym paliwem.
Możliwość czyszczenia wnętrza bez wygaszania paleniska.

wady:
Nieprecyzyjne podawanie paliwa – kłopotliwa regulacja.
Trwałość tłoka ok. 4-5 lat, potem trzeba wymienić cały mechanizm.
Słaba praca w trybie letnim przy przygotowywanie c.w.u.

Podajnik pneumatyczny

zalety:
Możliwość zlokalizowania magazynu paliwa daleko od kotła. W silosie można zgromadzić paliwo nawet na cały sezon.
wady:
Wysoka cena


R: Czy kocioł na paliwo stałe może współpracować w jednej instalacji z kolektorami słonecznymi?

JM: Chociaż najbardziej popularna jest współpraca kolektorów z instalacją zasilaną przez gazowy kocioł kondensacyjny, bez problemu można wykonać też połączenie solarów z kotłem na paliwo stałe. Rozwiązanie takie ma niewątpliwe zalety latem – odciążamy kocioł od produkcji c.w.u. oraz siebie od obsługi kotła. Przy zastosowaniu troszkę większej powierzchni kolektorów możemy również lekko wspomagać instalację grzewczą c.o. w okresach przejściowych. Typowym rozwiązaniem jest zastosowanie zbiornika buforowego o dużej pojemności, wyposażonego w dwie wężownice grzewcze. Możliwe jest również stosowanie zbiorników kombinowanych – czyli zbiorników buforowych c.o. z wbudowanym zasobnikiem c.w.u, jednak to rozwiązanie jest gorsze pod względem przygotowywania c.w.u.

R: Jakie są zalety kotłów na drewno z dwustopniowym procesem spalania?

JM: Niewątpliwą podstawową zaletą tych kotłów jest wysoka sprawność, nawet do 92% przy stosowaniu suchego drewna. Jest ona osiągana dzięki zachodzącym w kotle procesom zgazowywania (przejście, wskutek rozkładu termicznego, paliwa stałego o dużej zawartości węgla w paliwo gazowe) i pirolizy (rozkład termiczny substancji pod wpływem wysokiej temperatury, ale udziału tlenu). Zasada działania kotła, przedstawiona w dużym skrócie, to wytworzenie gazu palnego podczas procesu spalania drewna. Gaz ten jest następnie dopalany w osobnej komorze kotła.

Polecamy
Pozostałe poradniki