Nagrzewnice powietrza na pellet ORTE POWER w budownictwie energoszczędnym

Nieodzownym elementem domu energooszczędnego jest system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła za pomocą rekuperatora.

Nieodzownym elementem domu energooszczędnego jest system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła za pomocą rekuperatora. 
Zaletą stosowania takiego systemu jest jego wielofunkcyjność, ponieważ oprócz podstawowej funkcji jaką jest wentylacja budynku, tą samą instalację  można wzbogacić o funkcje dodatkowe np.:ogrzewanie i/lub klimatyzację, tyle że przekrój kanałów powinien mieć od 180-250mm.

Aby wykorzystać system wentylacji nawiewno-wywiewnej do ogrzewania budynku trzeba tylko o kilka stopni podgrzać powietrze, które po wyjściu z rekuperatora jest chłodniejsze od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Urządzeniem spełniającym tę funkcję może być nagrzewnica powietrza, której źródłem ciepła może być paliwo stałe w postaci pelletu. Należy tu wyraźnie podkreślić, że pellet jest o paliwem ekologicznym  należącym do grupy odnawialnych źródeł energii, co jest istotne dla świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przy wyliczaniu współczynnika zapotrzebowania na energię pierwotną.
Zalety i wady stosowania nagrzewnicy na pellet ORTE POWER:

ZALETY:
- brak konieczności budowy kosztownego przyłącza gazowego, 
- brak konieczności budowania instalacji wodnej do centralnego ogrzewania w budynku czyli brak 
  kosztownej instalacji, kotłowni, kaloryferów (w typowym budynku jednorodzinnym- to koszt około  
  25-50 000 zł),
- ekonomiczność - nie tylko związana z brakiem przyłączy i instalacji, ale także wynikająca z niskich 
  kosztów paliwa, 
- uniezależnienie się od monopolistycznych dostawców paliwa, a także od stałej opłaty (w typowym  
  domu jednorodzinnym koszt stałych opłat za gaz to teraz około 1440 zł rocznie),
- dbałość o środowisko przez wykorzystanie energii odnawialnej,
- do sterowania pracą nagrzewnicy może służyć termoregulator programowalny,
- możliwość zdalnego sterowania pracą nagrzewnicy za pomocą aplikacji na smartfona.
WADY:
- konieczność składowania worków z pelletem, choć z drugiej strony zasobnik może zostać 
  dopasowany do indywidualnych potrzeb i zagospodarować nietypową, wolną przestrzeń.

Dostępne są typy nagrzewnic: 7/24kW, 10/35kW, 14/45kW , 24/80kW, 31/130kW, 75/250kW, gdzie przepływ ogrzanego powietrza wynosi od 1500 do 15200 m3/h. Przy tak zróżnicowanej mocy urządzeń, mogą znaleźć one zastosowanie nie tylko w domach jednorodzinnych, ale też w budynkach o dużo większej kubaturze np.: biurach, biurowcach, budownictwie wielorodzinnym, magazynach, halach przemysłowych i sportowych, szklarniach oraz innych budynkach, gdzie potrzebne jest źródło szybko dostarczanego ciepła. Nagrzewnica 24 kW czyli urządzenie, które jest w stanie obsłużyć budynek energooszczędny o kubaturze 720m3,  może być zainstalowana w każdym pomieszczeniu niemieszkalnym np.: kuchni, łazience, pralni, itp. Większe moce należy montować w przeznaczonych do tego celu kotłowniach. Ponadto do prawidłowej pracy nagrzewnica potrzebuje: czerpni powietrza, wyrzutni powietrza oraz komina o ø 150-250 mm.

Przy wyliczaniu kosztów eksploatacji nagrzewnicy Orte Power należy pamiętać, że jeśli budynek posiada standard pasywnego i nie jest mu potrzebna aż taka ilość energii jak w typowym budynku, to nagrzewnice mogą pracować w trybie przerywanym, wykorzystując np.: 30% swojej mocy. Koszt ogrzewania nagrzewnicą powietrza na pellet typowego budynku 200 m3 w zimie to około 600 zł miesięcznie (przy cenie pelletu 900 zł brutto/tona). W domu energooszczędnym z rekuperacją koszt ten będzie kilkukrotnie niższy.

Nagrzewnice ORTE POWER można również wykorzystać do ogrzewania i wentylacji w istniejących budynkach z tradycyjną wentylacją grawitacyjną, bez stosowania kanałów wywiewnych i rekuperatora. Ciepło oddawane jest wtedy poprzez czopuch rozprowadzający powietrze na boki lub przez kanały nawiewne. Natomiast nadmiar zużytego powietrza  usuwany jest przez kanały wentylacji grawitacyjnej dzięki nadciśnieniu. Do nagrzewnicy doprowadzamy powietrze w sposób mieszany, czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powietrze i miesza je z powietrzem powracającym przez czerpnię wewnętrzną z ogrzanych pomieszczeń.

Architekt
Rafał Wysocki

Polecamy
Pozostałe poradniki