Jakie warunki musi spełniać kotłownia z kotłem na olej opałowy?

2012-08-13 / 11:14
Jakie warunki musi spełniać kotłownia z kotłem na olej opałowy?

Ogrzewanie olejem opałowym jest doskonałym rozwiązaniem dla domów nie posiadających dostępu do gazu ziemnego. Stawia jednak przed inwestorem największe wymagania - w stosunku do innych paliw - dotyczące miejsca składowania oleju oraz usytuowania kotła.

Nieprzyjemny zapach, jaki wydziela olej i jego łatwozapalność to właściwości, które mogą w razie awarii urządzeń zagrażać życiu i zdrowiu domowników. Dlatego przepisy Prawa Budowlanego bardzo szczegółowo określają warunki konieczne do spełnienia zarówno w kotłowni, jak i przy montażu zbiornika na paliwo.

Zbiornik na olej możemy umieścić w ogrodzie na ziemi lub pod nią, albo na najniższej kondygnacji domu. Jeżeli jego pojemność nie przekracza 1 m3, czyli 1000 litrów (czyli w domach jednorodzinnych), może on stać obok kotła w jednym pomieszczeniu. Nie może to jednak być kuchnia, czy łazienka, w których często montowane są np. dwufunkcyjne kotły gazowe. Kocioł i zbiornik na olej muszą stać w wydzielonej kotłowni. Jej miejsce jest więc ściśle określone na planie domu: najniższa kondygnacja, czyli piwnica, albo w domach nie podpiwniczonych – przyziemie. Kotłownia musi mieć wysokość min. 2,2 m i kubaturę 8 m3 oraz wentylacją nawiewno-wywiewną. Oprócz tego musi być zapewniony nawiew świeżego powietrza do kotła i wywiew spalin przez komin. Ściany, strop i drzwi kotłowni muszą też mieć odpowiednie klasy odporności ogniowej (EI60 i EI30).

 Znajdź dostawców kotłów
na olej opałowy
Ściśle określone jest również wzajemne usytuowanie kotła i zbiornika na olej. Minimalna odległość między nimi wynosi 1m i dodatkowo muszą być oddzielone ścianką „bezpieczeństwa”. W razie awarii kotła, chroni ona zbiornik z olejem przed stopieniem się w zbyt wysokiej temperaturze. Jest to ścianka murowana o grubości co najmniej 12 cm i pozostałych wymiarach zmiennych, zależnych od wielkości zbiornika na olej. Jej szerokość wynosi co najmniej 60 cm więcej od szerokości zbiornika, a wysokość co najmniej 30 cm więcej od jego wysokości. Zatem dla zbiornika na olej o szerokości np. 80 cm i wysokości 1 m, ścianka powinna mieć wymiary min. 140x130x12 cm.

Odpowiednio zabezpieczony musi być też sam zbiornik. Dotyczy to ew. wylewania się oleju podczas awarii obudowy. Jeżeli więc zbiornik znajduje się w kotłowni, musi być umieszczony w specjalnej betonowej wannie, wychwytującej wyciekające paliwo. Pojemność wanny powinna umożliwiać zgromadzenie całej zawartości oleju. Ale dotyczy to jedynie zbiorników zbudowanych z 1 warstwy polietylenu (PE+HD) lub blachy stalowej, tzw. jednościennych lub jednopłaszczowych. Zbiorniki dwupłaszczowe (dwuścienne) z blachy stalowej nie muszą stać w wannie, gdyż ich konstrukcja uniemożliwia wydostanie się oleju na zewnątrz.
Bardzo ważne jest dopasowanie zbiornika na olej do wymiarów drzwi kotłowni. Może się bowiem okazać, że kupiony zbiornik nie da się wnieść do już wykończonego pomieszczenia. W takiej sytuacji zalecany jest montaż tzw. baterii kilku mniejszych zbiorników, dających w sumie wymaganą pojemność do np. zgromadzenia oleju na całą zimę. W baterii wszystkie zbiorniki muszą być tego samego rodzaju i wielkości.

Jeżeli zbiornik na paliwo jest umieszczony w osobnym magazynie lub na terenie obok domu, a kocioł ma łączną nominalną moc cieplną do 30 kW (wystarczającą w domach jednorodzinnych), może on być zainstalowany w innym pomieszczeniu pomocniczym, nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi, np. w łazience, pralni, warsztacie, itp. Pomieszczenie to nie musi znajdować się na najniższej kondygnacji domu, ale również nad inną kondygnacją użytkową. Wtedy jednak konieczne jest spełnienie warunku wodoszczelności - posadzka i ściany do wysokości 10 cm oraz wszystkie przejścia instalacyjne podłogowe i ścienne do tej wysokości muszą być odporne na przenikanie wody. Dotyczy to również progu zamontowanego w drzwiach – powinien mieć wysokość 4 cm i być wodoszczelny.
Słowa kluczowe: kocioł, kotłownia, olej opałowy
Sprawdź aktualne ceny oleju opałowego i gazu

Aktualności


Zmieni się nazwa ekogroszku


2021-10-22

Koniec ekogroszku


2021-09-29

Zgłoszenia obrotu paliwami opałowymi – ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia


2021-07-23

Podrożeje gaz - URE zatwierdziło zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny


2021-07-19

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków już ruszyła


2021-07-05

Obowiązkowe deklaracje na temat źródeł ciepła i spalania


2021-06-17

Pierwsze miasto w Polsce będzie zasilone zielonym wodorem


2021-04-30

Kontrole jakości węgla w składach


2021-01-25

Ekogroszek przedmiotem sporu


2021-01-15

Grzywna za brak informacji o sposobie ogrzewania domu


2021-01-05

NIK negatywnie przepisach dotyczących kontroli jakości paliw


2020-12-02

Rynek obrotu paliwami opałowymi bardziej uregulowany


2020-09-28