Dlaczego należy izolować instalacje c.o.?

Podczas projektowania systemu grzewczego w firmie instalacyjnej podpowiedziano nam, że nie można zapominać o grubej otulinie. Czy to na pewno konieczne, czy może to kolejny sposób na windowanie ceny w górę? Ania z Leszna

O konieczności izolacji rur mówią najnowsze przepisy budowlane, więc w nowo wznoszonych domach powinno to należeć do standardu. W gorszym stanie są z kolei instalacje w starszym budownictwie, szczególnie te od wielu lat nie modernizowane. Jeśli system prowadzony jest po ścianie, założenie warstwy izolacji nie będzie stanowiło większego problemu. W przypadku przewodów ułożonych w ścianie lub pod podłogą, powinniśmy to zrobić przy okazji większego remontu.

Jaki materiał, rodzaj otuliny wybrać? Dopasowujemy go do specyfiki instalacji, tzn. temperatury wody w rurach oraz temperatury otoczenia. Przy gorącej wodzie, ale zimniejszym otoczeniu materiał termoizolacyjny powinien mieć możliwie niski współczynnik przewodności cieplnej (niska wartość współczynnika informuje nas o tym, że niewiele energii ucieka z instalacji) – np. ok. 0,035 W/(m*K). Pamiętajmy, że jeśli nie modernizujemy starszej instalacji, a izolujemy nowo montowaną, warstwę otuliny nakładamy po przeprowadzeniu prób szczelności.

Dlaczego nie możemy zapomnieć o izolacji rur doprowadzających ciepłą wodę do grzejników lub kranów? Chodzi oczywiście o skuteczność w przekazywaniu energii. Jeśli przewód pozbawimy warstwy termoizolacyjnej, ciepła woda będzie oddawała swoją energię otoczeniu, czyli wychładzała się „po drodze”. Wystarczy dotknąć dłonią ścianę lub podłogę, w których biegnie niezaizolowana rura – z pewnością nie będą zimne. W praktyce oznacza to, że piec musi pracować z większą mocą, żeby wypełnić większe (bo wynikające ze strat ciepła) zapotrzebowanie na energię. To z kolei wpływa na wyższe rachunki na ogrzewanie.

Co interesujące, izolować należy również przewody systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych. Dlaczego? Nie mówimy tu przecież o ucieczce ciepła. To prawda, jednak w przypadku, gdy transportowany czynnik nie jest gorący, największym wyzwaniem staje się zapobieganie zjawiska skraplania się wilgoci na powierzchni rur.

Polecamy
Pozostałe poradniki